Andullation - Lymfmassage

ANDULLATIONBEHANDLING

Hos Hälsa i Centrum kan du boka andullationsbehandling. Behandlingen har ett eget bokningssystem som jag visar när du bokar första gången. HHP Massagesystem är den första certifierade medicinska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infravärme. Stressreducering och avslappning förbättrad blod- och lymfcirkulation och ger smärtlindring. Andullation är INTE för dig som: är gravid, ammar, förkyld, är nyopererad, under cancerbehandling, har tillfällig inflammation, epilepsi, misstänkt blodpropp, hjärtflimmer eller pacemaker. Britsen har en viktbegränsning på 120kg.
Biverkningar: Studier har påvisat att vid korrekt användning finns inga. 


Du ligger på madrassen med kläder på, under en tyngdfilt, i 30 minuter och njuter av avslappnande vibrationer och infraröd värme. 20 olika program och med olika intensitet att välja på, så du uppnår optimal effekt av det som är dina besvär. Tips! Drick gärna vatten både före och efter en behandling. Önskar du helt tyst så medtag hörlurar eller öronproppar. Det finns även en kudde med lavendel att lägga på ögonen för total avslappning, din egen tid.

​Lindrar besvär och smärta:

Artros-behandling

Avslappning

Blodcirkulation

Cystisk fibros

Diskbråck

Dis-stress

Fibromyalgi-behandling

Ischiasbesvär

Ledbesvär

Lymfmassage

Migränbehandling

Restless legs-behandling

Reumatism behandling

Ryggbesvär

Ryggskott

Smärtlindring

Stelhet

Stressbehandling

Sömnstörningar

ARTROS-BEHANDLING

Andullationsterapi kan rekommenderas för artros behandling tack vare intensiv aktivering av genomblödning skapar andullationsterapin en djupgående avslappning vilket är en fördel vid artros behandling.Muskelspänningar och -blockader kan lösas upp och på detta sätt kan de skadade lederna avlastas. Detta kan återspeglas i en omedelbar minskning av smärtsamma symtom som man ofta har vid artros. Eftersom denna biofysiska-terapi även starkt stimulerar ämnesomsättningen, får alla vävnader i kroppen syresatt blod och viktiga näringsämnen. Som en följd kan även nedbrytningsprocessen i brosket bromsas och vidare fortskridande hindras i artros-behandling med andullationsterapi.

Allt detta kan ge en betydande förbättring av symptomen och kan skydda mot förstörelsen av de drabbade lederna. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den. Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med artros. Observera att andullationsterapi inte kan behandla artros som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation.

Artros-behandling med program 10.

Vitalisering av lederna behandlingsprogram 10.

Program 10 lindrar vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet.

AVSLAPPNING

Andullationsterapin är en utmärkt behandling av spänningar. Den ger snabbt en pågående sympatisk vila som i sin tur stimulerar det parasympatiska nervsystemet. Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning.De intensivt avslappnande effekterna är baserade på biofysisk terapi och den skadliga stressen minskas. Framgångsrika koncept för en 15 minuters tillämpning under lunchrasten (power nap) har visat att andullationsterapi minskar förekomsten av stress och kan möjliggöra en ökad prestationsförmåga på eftermiddagen. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp. Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan kan påverka de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

IGÅNGSÄTTNING AV AVSLAPPNINGSMEKANISMER - verkningsprincip 4.

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper till att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Stress har en negativ inverkan på vårt nervsystem. Med andullation återfår man jämvikten, eftersom de positiva signalerna relativerar negativ inverkan. Och stressen minskar. Med andullationen vill vi överlämna en fantastisk möjlighet för hälsa och välbefinnande i era händer. Vi botar inga sjukdomar och det påstår vi inte heller. Andullationen stimulerar vår kropp med hjälp av fem verkningsprinciper. Detta bekräftas av allmän medicinsk kunskap och visas även i studier. Vi kan inte lova några underverk och har inte för avsikt att påstå detta. För att få en långtidsverkan bör andullationen användas långvarigt. Med ANDUMEDIC® 3 har ni behandlingen i era egna händer.

Behandlingsprogram 2 Muskulär avslappning, djup muskulär andullation

Mot muskelsmärtor och spänning, vitaliserande, ökat välbefinnande, stimulerar ämnesomsättningen.

Behandlingsprogram 15, djupavslappning, Stressreducering, vid sömnproblem, stödjer meditation, gynnar autonoma nervsystemet.

Behandlingsprogram 18, avslappning för förbättrad sömn och minska sömnstörningar. Bidrar till en förbättrad insomning och . Motverkar spänningar och stress i vardagen.

BLODCIRKULATION

Andullationsterapin erbjuder en av de mest effektiva sätten för behandling av cirkulationsrubbningar, oavsett vilket kroppsområdet eller vilket organ det gäller. Tack vare kopplingen via frekvenser och vissa våglängder i kroppen, aktiveras speciellt viskositeten på blodet, och således erhålls kraftigt förbättrad blodcirkulation. Praktisk erfarenhet och vetenskapliga studier har nu visat och väl dokumenterat hur effektivt andullationsterapin eliminerar cirkulationsrubbningar.

Stimulans av blodcirkulationen

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala. Genom de vibrationer som andullationen ger mjukas musklerna upp och blodcirkulationen och lymfflödet förbättras. Dessutom förs slaggprodukterna snabbare bort ur kroppen. Hela denna processhjälper vid regeneration och vi orkar på det hela taget mer. Infraröd djupvärme sprider välbehag och tillåter vibrationerna att tränga ännu djupare in i vävnaden. Den regenererande effekten förstärks och resultatet blir en kroppslig och även mental avslappning.

Program 16, stimulering av hjärta och dess kretslopp, stödjer det kardiovaskulära systemet: stimulerar, förnyar och vitaliserar. Ökar cirkulationen och förbättrar syretillförseln.

Program 6, Zonterapi, för cirkulation i ben och fot, mot smärta, stimulerar lymfsystem, blodcirkulation, stärker immunsystemet.

CYSTISK FIBROS

Andullationsterapi kan ge en kraftig och snabb djupavslappnande effekt både psykiskt och fysiskt. Det har även visat sig att andullationsterapi i många fall ger en snabb slemlösande effekt, vilket är gynnsamt vid cystiskt fibros, genom vibrationerna och den djupverkande infravärmen. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.Det ger snabbt en pågående sympatisk vila och i sin tur stimuleras det parasympatiska nervsystemet. Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning.Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus. Dessutom har andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som medför en djup avslappning. Detta kan påverka bl.a. muskelspännings- och stressrelaterade smärttillstånd positivt. Genom stimulering av huden/beröringssinnet, taktila sinnet, aktiveras beröringsreceptorerna och oxytocin frisätts. Oxytocin är ett hormon i det centrala nervsystemet och ger många positiva effekter i vår kropp, bl.a är det bra för den glatta muskulaturen som finns i tarmar, blodkärl och luftvägar. Framförallt kan stimuleringen tillsammans med Oxytocinet ge effekter såsom:

 • Lindring av kronisk smärta
 • Avslappning av musklerna
 • Ökad blodcirkulation
 • Ökad genomblödning
 • Lindring av ångest
 • Bättre och djupare sömn
 • Förbättrad mag- och tarmfunktion
 • Immunförsvaret stärks

Behandlingsprogram 2, djup muskulär andullation mot muskelsmärtor och spänning, vitaliserande, ökat välbefinnande, stimulerar ämnesomsättningen.

Behandlingsprogram 3, stimulering av lymfsystemet och avgiftning, eliminering av slaggprodukter, stödjer venösa återflödet, stärker bindväv, minskar celluliter.

DISKBRÅCK

Andullationsterapi kan vara ett mycket effektivt behandlingsalternativ för diskråck. Det finns bevis via undersökningar och bekräftat av otaliga praktiska erfarenheter. Andullationen gör att musklerna, runt den drabbade disken, blir kraftigt avslappnade och därmed kan få de få en bättre genomblödning. Diskens tryck på nerven kan minskas. Detta kan omedelbart leda till en betydande lindring av smärta. Andullationsterapi har även visat sig kunna vara en mycket effektiv behandling för en utbuktning av disken. Andullationen ger en stimulering av receptorer som vidgar blodkärlen. Det stimulerar intensivt blodcirkulationen och det lymfatiska flödet i området av den skadade disken. Spänningen och blockeringen av ryggraden kan upplösas och därmed vidgas utrymmet mellan ryggkotorna och ger då en omedelbar signifikant lindring av smärta. På detta sätt kan rörelseförmågan återställas och ge en ihållande effekt. Den djupverkande infravärmen som erhålls under andullationsbehandlingen kan även ha positiva effekter på kroppen och dess cirkulation. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Program 2, djup muskulär andullation mot muskelsmärtor & spänning, vitaliserande, ökat välbefinnande, stimulerar ämnesomsättningen.

Program 8, kroniska ryggbesvär. Programmet hjälper vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.

DIS-STRESS

För att vara bättre rustad för stress, är det bra att ha kontroll på de utlösande faktorerna. Det är precis vad andullationsterapin kan göra : Med terapin klaras dis-stress av väsentligt mycket bättre. Regelbunden användning av denna biofysiska process ger en långvarig motståndskraft mot stress och dess negativa skadliga effekter, dis-stress. Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiska nervsystemet stimuleras. Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus. Dessutom ger andullationsterapin med riktad djupverkande infravärme en djup avslappning. Detta kan påverka bl.a. muskelspänning och stressrelaterade smärttillstånd positivt.

Behandlingsrogram 11, Power-nap. Reducerar stress och motverkar utbrändhet. Verkar direkt avslappnande. Bidrar till en förbättrad insomning och sömn. Motverkar spänningar och stress i vardagen.

Behandlingsrogram 18, minska sömnstörningar. Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.

Behandlingsrogram 20, stresstolerans. Kan öka det autonoma försvaret mot stress och hjälpa kroppen med stresshantering

FIBROMYALGI-BEHANDLING

Fysioterapeuetiska behandlingar bidrar effektivt till att lindra smärtsamma symtom. Här ingår både kalla behandlingar och värmebehandlingar på hela kroppen, massage av bindväv samt riktade sjukgymnastiska övningar. Som fibromyalgi-behandling passar även andullationsterapi bra eftersom även personer med svår smärta kan finna det avslappnande att ligga på madrassen.

En ihållande smärta utgör en enorm börda för patienter, och sätter dem under svår stress. Därför är det viktigt att fibromyalgi-behandling ges för regelbunden avkoppling. Dessa är bland andra metoder, till exempel autogen träning, yoga, meditation eller progressiv muskelavslappning enligt Jacobson. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den. Speciellt viktigt vid fibromyalgi-behandling. Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med fibromyalgi. Med andullationen vill vi överlämna en fantastisk möjlighet för hälsa och välbefinnande i era händer. Vi botar inga sjukdomar och det påstår vi inte heller. Andullationen stimulerar vår kropp med hjälp av fem verkningsprinciper. Detta bekräftas av allmän medicinsk kunskap och visas även i studier. Vi kan inte lova några underverk och har inte för avsikt att påstå detta. För att få en långtidsverkan bör andullationen användas långvarigt. Med ANDUMEDIC® 3 har ni behandlingen i era egna händer. Observera att andullationsterapi inte kan behandla fibromyalgi som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation.

Bland annat behandlingsprogram 15 djupavslappning med fibromyalgi-behandling. Stressreducering, vid sömnproblem, stödjer meditation, gynnar autonoma nervsystemet.

ISCHIASBESVÄR

Med andullationsterapin kan ischiasbesvär mycket effektivt behandlas. Tack vare den kombinerade effekten av djupverkande infravärme och riktade resonanssvängningar åstadkoms stimulering av receptorer i blodkärlen. Detta leder till en vidgning av kärlet och därmed en väsentligt förbättrad cirkulation i blod- och även i det lymfatiska flödet. Detta medför även en djupavslappning i hela kroppen: på detta sätt kan trycket minskas på ischiasnerven eller de blockeringar som klämmer nerven. Denna biofysikaliska behandlingsmetod kan ge en snabb smärtlindring, vilket också ger patienten en varaktigt rörelseförmåga. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt.

Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Behandlingsprogram 8, kroniska ryggbesvär. Programmet kan hjälpa vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.

LEDBESVÄR

Andullationsterapi är en behandling som väl rekommenderas för att lindra ledbesvär. Tack vare intensiv aktivering av genomblödning kan terapin skapa en djupgående avslappning. Muskelspänningar och -blockader kan lösas upp och på detta sätt avlastas de skadade lederna. Detta återspeglas i en omedelbar minskning av smärtsamma symtom. Eftersom denna biofysiska-terapi även starkt kan stimulerar ämnesomsättningen (metabolismen), får alla vävnader i kroppen syresatt blod och viktiga näringsämnen. Som en följd kan möjligen även nedbrytningsprocessen i brosket bromsas och vidare fortskridande hindras. Allt detta ger en betydande förbättring av symptomen och kan skydda mot förstörelsen av de drabbade lederna. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den. Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med ledbesvär. Observera att andullationsterapi inte kan behandla ledbesvär som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation. Överlagring av smärtsignaler - Verkningsprincip 2. Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som "kroppens egna smärtstillande medel".

Behandlingsprogram 10, vitalisering av lederna - lindra ledbesvär. Program 10 kan lindra vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet.

LYMFMASSAGE

Stimulerande av lymfflödet med lymfmassage.Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Regelbunden stimulering med exempelvis lymfmassage främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning. Lymfsystemet kan positivt stimuleras genom användningen av andullation för att hjälpa flödet av lymfan i form av lymfmassage. Det finns två cirkulatoriska system i kroppen. Hjärta, lungor och blodkärl är de viktigaste komponenterna i blodets cirkulationssystem. Den andra är lymfsystemet. Kroppen har mer lymfa än blod och lymfkärl är längre än artärerna. Lymfmassagen kan hjälpa lymfsystemet att avlägsna metaboliska biprodukter från kroppen och eliminera smittsamma organismer. Illustrationen visar hur lymfkärlen (gula linjer) löper genom kroppen. Lymfkärlen leder till lymfknutorna (gula prickar). Dessa innehåller lymfocyter som fångar och förstör bakterier och virus. De lymfknutor som är lättast att känna sitter på baksidan av den nedre käkbenet.

LYMFMASSAGE

Det andra cirkulationssystemet. När blodet rinner från artärerna till kapillärerna, så pressar kärltrycket en vätska som innehåller syre och socker genom cellmembranen i venerna - lymfa skapas. Syre och socker matar cellerna. Cellernas avfallsprodukter såsom mjölksyra och metaboliska biprodukter avlägsnas dels direkt till blodet, dels flödar resten tillsammans med lymfa genom de filtrerande lymfknutorna, sedan genom Ductus thoracicus (centralt lymfkärl) och tillbaka in i blodomloppet. Till skillnad från det cirkulatoriska systemet är lymfsystemet inte slutet och har ingen central pump. Lymfa rör sig långsamt och under lågt tryck, mest beroende på att skelettmusklernas rörelse pressar lymfan framåt i lymfkärlen. Liksom venerna har lymfkärlen klaffar, som enbart tillåter lymfan att färdas i ena riktningen.Lymfsystemet kan således positivt stimuleras genom användningen av massagen för att hjälpa flödet av lymfan i form av lymfmassage.

Behandlingsprogram 3, stimulering av lymfsystemet och avgiftning. Kan eliminera slaggprodukter, stödja venösa återflödet, stärka bindväv, minska celluliter.

Behandlingsprogram 6. Zonterapi. För cirkulation i ben och fot, mot smärta, stimulerar lymfsystem, blodcirkulation, stärker immunsystemet.

MIGRÄNBEHANDLING

Att Andullationsterapin kan ha god verkan som migränbehandling har flera orsaker: Tack vare intensiv stimulering av blodcirkulationen och ämnesomsättningen blir musklerna i nacken och skuldrorna kraftigt avslappnande. Detta kan omedelbart leda till en märkbar minskning av huvudvärk. Smärtlindringens första steg ger upphov till en signalöverlagring. Det betyder att mekaniska vågor utlöser positiva signaler i kroppen, som förtränger smärtornas signaler, utmärkt vid migränbehandling. En kortvarig användning kan eventuellt vara tillräckligt för att lindra akut smärta. Dessutom kan denna biofysiska terapi utveckla en enormt balanserande effekt på det autonoma nervsystemet - innebär sympatisk vila och aktiverar dess motsats, parasympatiska nervsystemet. Därmed kan också andullationsterapi vara ett avgörande bidrag till en effektiv migränbehandling med minskad smärta.

Bland annat behandlingsprogram 9, lindring av nackbesvär. Kan lindra spänningshuvudvärk, migrän, behandla spänningar i nacke, axlar och rygg.

RESTLESS LEGS-BEHANDLING

Andullationsterapi kan vara en bra metod för restless legs-behandling. Terapin ger i många fall en minskad omfattning av krypningar i benen, även kallat restless legs, RLS.

En avslappningsbehandling med lite värme under ca. 20 minuter ger en god avslappning och lindring.

Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infraröd värme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den. Andullationsterapi kan vara en bra restless legs-behandling som bidrar till att lindra smärta och besvär som uppstår i samband med Restless legs. Observera att andullationsterapi inte kan behandla Restless Legs som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation.restless legs behandling

Bland annat behandlingsprogram 6.Zonterapi. För cirkulation i ben och fot, mot smärta, stimulerar lymfsystem, blodcirkulation, stärker immunsystemet.

REUMATISM BEHANDLING

Vid reumatism behandling med andullationsterapi upplever de flesta en lindring.

Tack vare den intensiva aktiveringen av genomblödning ger det en djup avslappning i hela kroppen. Så muskelspänningar och blockeringar löses upp och minskar belastningen från de skadade lederna. Detta kan återspeglas i en omedelbar minskning av smärtsamma symtom . Eftersom blodcirkulationen stimuleras får alla vävnader i kroppen syresatt blod och viktiga näringsämnen. Som en följd kan även förslitningsprocesser och inflammation i lederna hindras från ytterligare progression. Allt detta kan ge en betydande förbättring av symptomen och skydda mot förstörelsen av de drabbade lederna. Tack vare andullationsterapin kan förmågan att röra sig öka. Den riktade djupverkande infravärmen kan även stärka dessa effekter i reumatism behandlingen. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den. Andullationsterapi kan bidra till att lindra smärta som uppstår i samband med reumatism. Observera att andullationsterapi inte kan behandla reumatism som sjukdom och inte heller ersätta en medicinsk konsultation. Med andullationen vill vi överlämna en fantastisk möjlighet för hälsa och välbefinnande i era händer. Vi botar inga sjukdomar och det påstår vi inte heller. Andullationen stimulerar vår kropp med hjälp av fem verkningsprinciper. Detta bekräftas av allmän medicinsk kunskap och visas även i studier. Vi kan inte lova några underverk och har inte för avsikt att påstå detta. För att få en långtidsverkan bör andullationen användas långvarigt. Med ANDUMEDIC® 3 har ni behandlingen i era egna händer.

Behandlingsprogram 10, vitalisering av lederna. Program 10 kan lindra vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet

RYGGBESVÄR

Ryggsmärtor - utbredd sjukdom:Ryggont är en av de mest utbredda sjukdomarna bland befolkningen i dag och det har sin förklaring. Arbetsrelaterat sittande, stående, böjningar och lyft, med samma enformiga rörelser och oftast felaktigt, belastar ryggraden dag ut och dag in. Noggrann diagnostisk analys visar att 89% av alla ryggbesvär i själva verket är resultatet av ett sådant påfrestande rörelsemönster. Detta leder till muskelspänningar och härdning och cirkulationsproblem, vilket i sin tur leder till mer smärta. Andullationsmassagen kan vara mycket effektiv vid behandling av ryggbesvär. Därför att det ger en stimulering för riktad vidgning av blodkärlen. De spända ryggmusklerna blir avslappnade och hela vävnaden får en bättre genomblödning.

De kliniska problemen som kan förekomma:

 • Spänningar och muskelknutor
 • Disk- och kotproblem
 • Smärta
 • Ischiasproblem
 • Störningar av cirkulationen på djupet i muskelområden
 • Migrän
 • Ryggbesvären kan lindras snabbt och märkbart.

Dessutom kan regelbunden andullationsterapi ytterligare effektivt förhindra ryggbesvär. Den praktiska erfarenheten samt vetenskapliga studier har bekräftat detta. Den djupverkande infravärmen vid denna biofysiska behandling verkar specifikt på kroppen och stärker effekten. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.Överlagring av smärtsignaler - verkningsprincip 2 Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som kan lindra smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som "kroppens egna smärtstillande medel". Allt detta gör att ryggbesvär kan lindras.

Bland annat behandlingsprogram 7, lösa upp spänningar. Programmet kan hjälpa vid ryggsmärtor och spänningar i hela ryggmuskulaturen.

Program 8, behandlingsprogram 8. Kroniska ryggbesvär. Programmet kan hjälpa vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.

RYGGSKOTT

Andullationsterapi kan vara ett mycket effektivt behandlingsalternativ för ryggskott. Som en skyddande mekanism, spänns musklerna i den drabbade regionen och leder till en ändrad kroppshållning för att minska smärtan. Andullation leder till en utvidgning av blodkärl, och därmed uppnås en signifikant förbättring av blodcirkulationen. Som ett resultat, ger detta en djup avslappning av alla strukturer i kroppen. Trycket, genom blockader eller muskelspänning, som uppstår på nerverna i ländryggen kan släppa. Det är den den biofysiska-terapin som omedelbart kan minska obehagen. Den riktade djupverkande infravärmen kan dessutom förstärka denna positiva effekt av aktivering av blodflödet till vävnaden. Således kan musklerna runt den drabbade nerven och spinalleder fortsätta att slappna av. Andullationsmassage ges på en madrass som med vibrationer och djupverkande infravärme stimulerar hela kroppen, invändigt och utvändigt. Inga tryck eller knådningar förekommer, vilket gör att även personer med smärta kan använda den.

Behandlingsprogram 8, kroniska ryggbesvär. Programmet kan hjälpa vid kroniska besvär i ländrygg samt vid ischiasbesvär.

SMÄRTLINDRING

Andaulltionsterapin ger ofta en effektiv smärtlindring vid både akuta och kroniska besvär.Genom stimulering av huden/beröringssinnet, taktila sinnet, aktiveras beröringsreceptorerna och oxytocin frisätts som ger en smärtlindring. Oxytocin är ett hormon i det centrala nervsystemet och ger många positiva effekter i vår kropp, bl.a är det bra för den glatta muskulaturen som finns i tarmar, blodkärl och luftvägar. Men framförallt kan stimuleringen tillsammans med Oxytocinet ge effekter såsom:

Lindring av kronisk smärta

 • Avslappning av musklerna
 • Ökad blodcirkulation
 • Ökad genomblödning
 • Lindring av ångest
 • Bättre och djupare sömn
 • Förbättrad mag- och tarmfunktion
 • Immunförsvaret stärks
 • Allmän smärtlindring

Överlagring av smärtsignaler - verkningsprincip 2

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som ger smärtlindring. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som "kroppens egna smärtstillande medel".

Många av behandlingsprogrammen kan ge smärtlindring. Läs mer under behandlingsprogram smärtlindring

STRESSBEHANDLING

I vardagen utsätts organismen för många stressituationer. Det tröttar ut. Men om energin bara förbrukas och reservoaren inte fylls på, råkar både kropp och själ ur balans. Med andullation försöker vi aktivera kroppens egna självläkningsmekanismer och kroppen får ny vitalitet. För att vara bättre rustad för stress är det bra att ha kontroll på de utlösande faktorerna. Andullationsterapin kan lindra stress och göra att stressen klaras av väsentligt mycket bättre.

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Långvarig stress har en negativ effekt på det vegetativa nervsystemet, som innefattar en stimulerande del (sympatisk) och en lugnande del (parasympatisk). I en stresssituation är den sympatiska nivån högre än nödvändigt. Andullation återställer balansen genom att generera positiva signaler med mekaniska vibrationer, som motverkar de negativa sympatiska signalerna. Den infraröda värmen gör att vibrationerna når djupare in i vävnaden. Stressnivån minskar. Använda andullation för återhämtning vid stress Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge en varaktig motståndskraft mot stress och dess negativa skadliga effekter. Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiska nervsystemet stimuleras. Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus. Dessutom ger andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som kan medföra en djup avslappning och således en stressbehandling. Detta kan påverka bl.a. muskelspänning och lindra stress samt stressrelaterade smärttillstånd.

Bland annat behandlingsprogram 18, minska sömnstörningar.Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och lindra stress i vardagen.

SÖMNSTÖRNINGAR

Andullation kan vara ett effektivt hjälpmedel för sömnlöshet och sömnstörning. En av de vanligaste orsakerna till sömnstörning är stress. Vid stress blir sömnen ytlig och det är ofta svårt att somna om. Dock är det inget du kan hantera mitt i natten när du har svårt att sova. Du behöver ta dig tid under dagen att hitta stressen för att förebygga problem i framtiden. Andullation kan ge en djup och varaktig avslappning vilket minskar sömnstörning. Att vara avslappnad utgör grunden för ett bättre insomnande och ihållande sömn, och därmed för en hållbar förbättring av störd nattsömn. Regelbunden användning av denna biofysiska process kan ge ökad avslappning och stresstålighet.Terapin kan ge sympatisk vila och det parasympatiskas nervsystemet stimuleras.Den riktade djupverkande infravärmen kan främja sömnkvalitén ytterligare.

Behandlingsprogram 18, minska sömnstörningar. Kan bidra till en förbättrad insomning och sömn och motverka spänningar och stress i vardagen.