Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Hälsa i Centrum

GDPR

GDPR som står för General Data Protection Regulation är en EU-förordning och har tagits fram för att skydda människors rättigheter avseende personuppgifter för invånare inom EU. PUL, personuppgiftslagen ersattes av GDPR från och med 25 maj 2018. GDPR är en integritetsskyddslag. Hälsa i Centrum är mån om din integritet och hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar på ett korrekt sätt så att du ska känna dig trygg på min klink och på min hemsida. Denna integritetspolicy förklarar hur Hälsa i Centrum samlar in dina personuppgifter.

Genom att du godkänner köpevillkor i webshopen godkänner du samtidigt min integritetspolicy.

Vad är en personuppgift

Alla uppgifter ligger under tystnadsplikt och sekretess. All information som är unik kan identifiera en fysisk person, räkas som personuppgift. Så som namn, personnummer, bilder/foto, ljudupptagningar och telefonnummer på individer, krypterade uppgifter, elektroniska identiteter och E-postadresser. Hälsa i centrum sparar ditt förnamn och telefonnummer.

Vilka personuppgifter har jag på dig och vem gäller den för?

Policyn gäller för dig som handlar i Hälsa i centrums webbshop och som är kund hos mig

 • För och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att administrativt kunna uppfylla avtal och tjänster med våra kunder
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar Hälsa i Centrum, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service.

Så här skyddar vi dina personuppgifter och lagrar dem

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Hälsa i Centrum informeras eller annars blir medveten om felaktig
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Hälsa i Centrum
 • Samlad data förvaras i pärm tills ärendet är avslutat, i låst skåp. Därefter strimlas alla uppgifter
 • All information raderas från mail efter order.

Hur används uppgifterna?

Din orderdata används för att du ska få din leverans på det du betstält ur webbshoppen. För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor i webbshoppen och på kliniken; Hälsa i Centrum. Dina uppgifter är nödvändiga för att Hälsa i Centrum ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkt och fullgöra köpeavtal med dig.

Vem ansvarar för datakyddet på Hälsa i Centrum?

Personuppgiftsansvarig för Hälsa i Centrum. Organisationsnummer 631113-5047 som driver Hälsa i Centrums klinik i Lilla Edet och webbplatsen www.halsaicentrum.nu

Vem tar del av dina personuppgifter mer än Hälsa i Centrum?

Har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de ej ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig återkomst. Företaget sparar enbart den information som är nödvändig för god vård.


Kontaktuppgifter på personuppgiftsansvarig hos Hälsa i Centrum

Organisationsnummer 631113-5047

Hälsa i Centrum
Eva Jääskeläinen
Storgatan 16
463 31 LILLA EDET

Du kan när som hels begära att bli borttagen ur mitt system

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Hälsa i centrum, organisationsnummer 631113-5047 förbehåller sig rätten att ändra sekretesspolicy efter behov efter att lagar och förordningar ändras.

Telefon 0520-720 87 och 0723 52 42 42

Mail: halsaicentrum@hotmail.com