COVID-19

Hälsa i Centrum vill informera angående Coronavirus COVID-19 för att Ni ska känna Er trygga i min verksamhet.

Jag arbetar och har ALLTID gjort på samma vis enligt Socialstyrelsens föreskrifter på miljökrav och rengöring. Jag har tydliga vårdhygieniska rutiner som förebygger smittspridning.
Ser också vikten att uppdatera mig.